Dobrodošli u Alex Engineering & Construction

Voda je naša inspiracija, gradnja naša ekspertiza, a iskustvo naša preporuka

O nama

Alex Company je osnovana 1993. godine i povezana je sa BWT koncernom iz Austrije, čiji je generalni zastupnik za teritoriju bivše Jugoslavije. Pružamo kompletna tehnološka rešenja za tretman pijaće i procesne vode i filtraciju bazenske vode, a sve u saradnji sa renomiranim svetskim proizvođačem - grupom BTW Gmbh.

Zaposleni u Srbiji i Crnoj Gori, gde smo prisutni kao WTWS kompanija, su inženjeri, konsultanti, dizajneri i menadžeri za spa i wellness. Područja kompetencije su konsalting, projektovanje, izvođenje i održavanje bazena, fontana, javnih bazena, spa i wellness centara.

Sestrinska firma Alex Engenering & Construction specijalizovana je za građevinsku operativu. Projekte izvodimo po sistemu “kluč u ruke”. Pored visokokvalifikovanih zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom za poslove van osnovne delatnosti, kompanija angažuje spacijalizovane partnere. Smatramo da je takav poslovni model bolji, jer iako je zarada po projektu manja, posao se brže završava, obrt je veći, kao i broj poslovnih ponuda. Kompanija je, osim na domaćem, aktivna i na tržištu regiona, a dalja izvozna ekspanzija usmerena je na Austriju, Nemačku i Rusiju kroz osnivanje matične kompanije u nekoj od zemalja EU.

Jedan od razvojnih prioriteta je intenzivnija izgradnja aqua parkova. čiji bi se osnovni elementi proizvodili u Srbiji i sa potrebnim međunarodnim sertifikatom izvozili u Rusiju, Angolu i Evropu.

Vizija

ALEX E&C postaje lider, koji ide korak ispred konkurencije, vodeći računa da je zadovoljstvo korisnika osnov i uslov postojanja i razvijanja kompanije. ALEX E&C ostvaruje rast broja klijenata, kao i proširenje ponude proizvoda/usluga, kao rezultat radnih aktivnosti stručnih, zadovoljnih i ambicioznih zaposlenih, koji napreduju na poslovnom i ličnom рlаnu. U navedenim delatnostima rada ALEX E&C postiže značajne rezultate i u oblasti zaštite životne sredine + bezbednosti i zdravlja na radu.

Misija

Kao odgovorna kompanija i pouzdan partner, ALEX E&C pruža korisnicima proizvode i usluge projektovanja, nabavke, prodaje, proizvodnje, izvođenja radova, održavanja i servisiranja u oblasti izgradnje bazena, fontana, spa i velnes centara, kao i u oblasti tretmana i filtracije vode, u skladu sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima. ALEX E&C ostvaruje strateške ciljeve sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem Integrisanog sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008, čime podstiče očuvanje i unapređenje životne sredine, energetsku efikasnost, poboljšanje kvaliteta poslovanja i povećanje profita svojih korisnika.

ALEX E&C ostvaruje sve planirane projekte putem integrisanog sistema menadžmenta, što donosi brojne beneficije našim partnerima i klijentima. Integrisani menadžemt projekata podrazumeva precizno definisane procese i standarde:

- Definisanje konteksta, analizu potreba i očekivanja internih i eksternih zainteresovanih strana i sprovođenje mera u skladu sa rezultatima analize;
- Planiranje i analizu rizika i prilika koje se odnose na odnos projekta i životne sredine, uz sprovođenje mera па osnovu rezultata analize, menadžment i unapređenje životne sredine;
- Afirmisanje liderstva na projektima, kako bi se precizno odredio lanac odgovornosti;
- Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, uključujući radno okruženje;
- Konzistentnu kontrolu procesa, proizvoda i usluga, uz ispunjavanje zahteva korisnika, poštovanje zakonske regulative i standarda;
- Razvijanje partnerskih odnosa sa eksternim isporučiocima proizvoda i usluga;
- Analizu opasnosti i procenu rizika koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;
- Prevenciju bolesti i povreda na radu, uključujući analizu i istraživanje incidentnih situacija;
- Obuku zaposlenih radi povećanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju zadovoljstva korisnika, očuvanja životne sredine i unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu;
- Utvrđivanje, održavanje i unapređenje znanja u okviru ALEX E&C;
- Vrednovanje performansi integrisanog sistema menadžmenta, odlučivanje па osnovu činjenica, uz aktivno učešće zaposlenih.